Omruilen

De levering van het product dient binnen de gestelde levertermijn te zijn. Wanneer dit niet gebeurt kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als Matrassenlandshop.nl met de consument een andere levertijd overeen is gekomen.                

Na verzending van de bestelling is annulering niet meer mogelijk, anders dan gedurende de hierna te melden zichttermijn. Alle annuleringen dienen schriftelijk aan Matrassenlandshop.nl kenbaar te worden gemaakt.
In de annulering dient u het ordernummer en het klantnummer tezamen met uw rekeningnummer te noteren. Het rekeningnummer dient te corresponderen met hetgeen waarmee u de betaling naar Matrassenlandshop.nl gedaan heeft. Verdere voorwaarden betreffende het terug te betalen bedrag leest u in het hoofdstuk zichttermijn.

Zichttermijn
De koper heeft gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het artikel het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. Deze periode moet u echter niet verwarren met een ‘op proef-periode’. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u samengestelde producten of speciaal voor u op maat bestelde producten (dit geldt voor alle bedden, boxsprings, matrassen en lattenbodems). Alle annuleringen dienen schriftelijk aan Matrassenlandshop.nl te worden doorgegeven. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam, telefoonnummer, ordernummer en rekeningnummer te vermelden. Ingeval van ontbinding dient het artikel onmiddellijk en verantwoord (dat wil zeggen: met zo min mogelijk risico op beschadiging) aan Matrassenlandshop.nl te worden geretourneerd. Als de koper zijn bestelling van op maat bestelde artikelen zoals bedden, boxsprings, matrassen en lattenbodems wenst te annuleren tijdens de bestelperiode, ofwel voordat de goederen geleverd zijn, rekenen wij hiervoor 30% annuleringskosten (Volgens de CBW voorwaarden).

De kosten voor het retourneren van de bestelling dienen te worden voldaan door de koper. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Matrassenlandshop.nl zijn voor verantwoording en rekening van de klant.

Nadat de koper een beroep heeft gedaan op de ontbinding en de bestelling retour is ontvangen en deze voldoet aan de genoemde voorwaarden van lid. 8.2, Matrassenlandshop.nl binnen 14 dagen het aan de koper verschuldigde bedrag restitueren. Restitutie geschiedt op de door de koper opgegeven bank- of girorekening.